Lịch trình


Dịch vụ xe trung chuyển

Du thuyền Athena cung cấp nhiều lựa chọn về dịch vụ trung chuyển giữa Hà...

Lịch trình 2 ngày 1 đêm

NGÀY 1: HÀ NỘI – VỊNH BÁI TỬ LONG – CHÈO THUYỀN KAYAK – LÀNG...

Lịch trình 3 ngày 2 đêm

NGÀY 1: HÀ NỘI – VỊNH BÁI TỬ LONG – CHÈO THUYỀN KAYAK – LÀNG...